Gurluşyk innowasiýa belentligi gurmak senagatynyň görkezijileri

Hil barlagy

Mingshi hünär hilini barlamak bölümi, kemçilikli önümlerden gaça durmak üçin önümiň her bölegini we her bir işini barlar.Çig mal barlagyndan başlap, önümçilikdäki ilkinji gözleg we patrul gözlegine we ahyrky önümiň barlagyna çenli, iberilen her önümiň barlanjakdygyny we ökde boljakdygyny, müşderilere iň ýokary hilli hyzmat berjekdigini wada berýäris.

zhi-jing

Diametri üçin çydamlylyk

Φ6mm - Φ149mm = ± 1%;
50150mm - 00300mm = ± 1,5%.

chang-du

Uzynlyk üçin çydamlylyk

L <2000mm = ± 0,5mm;L> 2000mm = ± 1mm;L> 6000mm = ± 2mm;Kesilen gyralarda 0,1 mm kiçijik dynç alyş bolup biler.

tou-guang

Optiki aýratynlyklar

Ekstruziýa bellikleri we optiki halkalar, ekstruziýa prosesi sebäpli gutulgysyz.

icon-2

Diwaryň galyňlygy üçin çydamlylyk

Φ6mm - Φ99mm = ± 5%
Φ100mm - Φ300mm = ± 10%

icon

Gönilik üçin çydamlylyk

Iň ýokary gyşarmak: 1000 mm şnur uzynlygynda 1mm

Tolerokarda çydamlylyk derejesi 20 at.

Bize e-poçta iberiňinfo@ms-acrylic.com aýratyn çydamlylyk talaplaryňyz bar bolsa, müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.