Gurluşyk innowasiýa belentligi gurmak senagatynyň görkezijileri

ÖNÜMLERimiz

X

Kompaniýanyň tertibi

2004-nji ýylda döredilen Guangdong Mingshi Plastic Technology Co., Ltd. gözleg we ösüşi (R&D), akril we polikarbonat önümlerini öndürmek we satmagy birleşdirýän tehnologiýa esaslanýan hususy kärhana.AAAAA hökmünde kredit derejesi bolan milli ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edildi.

Kompaniýanyň wideosy
about-img

BIZ hakda

What We Do

Biz näme edýäris

Mingshi Plastics, ussatlyk ruhunda akril we polikarbonat ekstruziýa önümlerini öndürmäge ünsi jemledi we ikinji derejeli gaýtadan işleýän önümler üçin degişli giňişleýin çözgütleri we hyzmatlary berdi.

High Quality

Qualityokary hilli

Mingshi Plastics kadalara we ülňülere boýun egýär we ISO 9001: 2015 düzgünnamasyna esaslanýan QMS-i berk ýerine ýetirýär we ylmy, berk önümçilik ulgamyny we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döretdi, şeýlelik bilen müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar hödürledi.

Our Market

Biziň bazarymyz

“Mingshi Plastics” oňyn marka keşbini döretdi we müşderiler bilen tebigy ynam döretdi, satuw ulgamy ýurduň hemme ýerine ýaýrady we Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we Amerika ýaly köp sanly ýurtlara we sebitlere eksport edildi.

R & D

Gözleg we gözleg

Önümiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen ylmy gözleg we ösüş strategiýasyna eýerýäris, güýçli ylmy gözleg toparyna bil baglaýarys, kärhananyň umumy ylmy we tehnologiki innowasiýa ukyplaryny ösdürýäris we täzeläp durýarys.

GÖRNÜŞ

Binagärlik we fasadlar
Awiasiýa yşyklandyryşy
Vanna yşyklandyryşy

GÖRNÜŞ

Awtobuslar we otlylar
Kabinet yşyklandyrylyşy
Eskalatorlar we liftler

GÖRNÜŞ

Teplisanyň yşyklandyrylyşy
Senagat yşyklandyryşy
Ofis yşyklandyryşy