नवाचार हाईल्याण्ड सेटिङ उद्योग बेन्चमार्क निर्माण

कारखाना शो

Company building

कम्पनी भवन

Reception

रिसेप्शन

Office

बिक्री विभाग

about-img-8

कार्यालय

about-img-10

कोठा देखाउनुहोस्

about-img-9

बैठक कोठा

rd-1

आर एन्ड डी

rd-3

आर एन्ड डी

rd-2

आर एन्ड डी

module-1

मोल्ड कार्यशाला

Mould-workshop-5

मोल्ड कार्यशाला

module-2

मोल्ड कार्यशाला

about-img-7

बाहिर निकाल्ने कार्यशाला

Extrusion-workshop

बाहिर निकाल्ने कार्यशाला

Photo wall (5)

बाहिर निकाल्ने कार्यशाला

Photo wall (8)

प्रशोधन कार्यशाला

Photo wall (20)

प्रशोधन कार्यशाला

about-img-6

प्रशोधन कार्यशाला

Mould-workshop-1

परीक्षण

test-1

परीक्षण

test-2

परीक्षण

team-(3)

टोली निर्माण

team-2

टोली निर्माण

team-(1)

टोली निर्माण