Building Innovation Highland Setting Industry Benchmarks

Үйлдвэрийн үзэсгэлэн

Company building

Компанийн барилга

Reception

Хүлээн авалт

Office

Борлуулалтын хэлтэс

about-img-8

Оффис

about-img-10

Өрөө харуулах

about-img-9

Уулзалтын өрөө

rd-1

R & D

rd-3

R & D

rd-2

R & D

module-1

Мөөгөнцрийн цех

Mould-workshop-5

Мөөгөнцрийн цех

module-2

Мөөгөнцрийн цех

about-img-7

Экструзын цех

Extrusion-workshop

Экструзын цех

Photo wall (5)

Экструзын цех

Photo wall (8)

Боловсруулах цех

Photo wall (20)

Боловсруулах цех

about-img-6

Боловсруулах цех

Mould-workshop-1

Туршилт хийх

test-1

Туршилт хийх

test-2

Туршилт хийх

team-(3)

Баг бүрдүүлэх

team-2

Баг бүрдүүлэх

team-(1)

Баг бүрдүүлэх