Xây dựng điểm chuẩn ngành công nghiệp cao nguyên đổi mới

Triển lãm nhà máy

Company building

Xây dựng công ty

Reception

Thu nhận

Office

Bộ phận bán hàng

about-img-8

Văn phòng

about-img-10

Phòng trưng bày

about-img-9

Phòng họp

rd-1

R & D

rd-3

R & D

rd-2

R & D

module-1

Xưởng khuôn

Mould-workshop-5

Xưởng khuôn

module-2

Xưởng khuôn

about-img-7

Xưởng đùn

Extrusion-workshop

Xưởng đùn

Photo wall (5)

Xưởng đùn

Photo wall (8)

Xưởng chế biến

Photo wall (20)

Xưởng chế biến

about-img-6

Xưởng chế biến

Mould-workshop-1

Thử nghiệm

test-1

Thử nghiệm

test-2

Thử nghiệm

team-(3)

Xây dựng đội ngũ

team-2

Xây dựng đội ngũ

team-(1)

Xây dựng đội ngũ