ການສ້າງນະວັດຕະກໍາການກໍ່ສ້າງເຂດເນີນສູງ ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ

ໂຮງງານຜະລິດ

Company building

ການກໍ່ສ້າງບໍລິສັດ

Reception

ການຕ້ອນຮັບ

Office

ພະແນກການຂາຍ

about-img-8

ຫ້ອງການ

about-img-10

ຫ້ອງສະແດງ

about-img-9

ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ

rd-1

R&D

rd-3

R&D

rd-2

R&D

module-1

ກອງປະຊຸມແມ່ພິມ

Mould-workshop-5

ກອງປະຊຸມແມ່ພິມ

module-2

ກອງປະຊຸມແມ່ພິມ

about-img-7

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ Extrusion

Extrusion-workshop

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ Extrusion

Photo wall (5)

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ Extrusion

Photo wall (8)

ກອງປະຊຸມການປຸງແຕ່ງ

Photo wall (20)

ກອງປະຊຸມການປຸງແຕ່ງ

about-img-6

ກອງປະຊຸມການປຸງແຕ່ງ

Mould-workshop-1

ການທົດສອບ

test-1

ການທົດສອບ

test-2

ການທົດສອບ

team-(3)

ການສ້າງທີມ

team-2

ການສ້າງທີມ

team-(1)

ການສ້າງທີມ