బిల్డింగ్ ఇన్నోవేషన్ హైల్యాండ్ సెట్టింగ్ ఇండస్ట్రీ బెంచ్‌మార్క్‌లు

ఫ్యాక్టరీ షో

Company building

కంపెనీ భవనం

Reception

రిసెప్షన్

Office

అమ్మకపు విభాగం

about-img-8

కార్యాలయం

about-img-10

షో రూమ్

about-img-9

సమావేశం గది

rd-1

R & D

rd-3

R & D

rd-2

R & D

module-1

అచ్చు వర్క్‌షాప్

Mould-workshop-5

అచ్చు వర్క్‌షాప్

module-2

అచ్చు వర్క్‌షాప్

about-img-7

ఎక్స్‌ట్రాషన్ వర్క్‌షాప్

Extrusion-workshop

ఎక్స్‌ట్రాషన్ వర్క్‌షాప్

Photo wall (5)

ఎక్స్‌ట్రాషన్ వర్క్‌షాప్

Photo wall (8)

ప్రాసెసింగ్ వర్క్‌షాప్

Photo wall (20)

ప్రాసెసింగ్ వర్క్‌షాప్

about-img-6

ప్రాసెసింగ్ వర్క్‌షాప్

Mould-workshop-1

పరీక్షిస్తోంది

test-1

పరీక్షిస్తోంది

test-2

పరీక్షిస్తోంది

team-(3)

జట్టు నిర్మాణం

team-2

జట్టు నిర్మాణం

team-(1)

జట్టు నిర్మాణం