Membina Penanda Aras Industri Penetapan Tanah Tinggi Inovasi

Latihan ISO 9001:2015 Semua Kakitangan Pengurusan Mingshi

Seperti yang kita sedia maklum, ISO 9001:2015 ialah piawaian antarabangsa khusus untuk Sistem Pengurusan Kualiti (QMS).QMS ialah agregat semua proses, sumber, aset dan nilai budaya yang menyokong matlamat kepuasan pelanggan dan kecekapan organisasi.Mingshi ingin menyediakan produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan secara konsisten dengan cara yang paling cekap mungkin.

Untuk meningkatkan kualiti produk, perkhidmatan Mingshi dan memenuhi jangkaan pelanggan kami secara konsisten, semua kakitangan pengurusan Mingshi mempelajari ISO9001:2015 semula hari ini.

Dalam latihan ini, pasukan pengurusan Mingshi menyemak secara ringkas kandungan standard sistem pengurusan, yang merangkumi sepuluh bab: (1) Skop, (2) Rujukan normatif, (3) Terma dan definisi, (4) Konteks organisasi, (5) Kepimpinan, (6) Perancangan, (7) Sokongan, (8) Operasi, (9) Prestasi dan penilaian, (10) Penambahbaikan.

Antaranya, latihan pasukan Mingshi memberi tumpuan kepada kandungan PDCA.Pertama sekali, Plan-Do-Check-Act (PDCA) ialah pendekatan proses yang menguruskan proses dan sistem untuk mencipta kitaran penambahbaikan berterusan.Ia menganggap QMS sebagai keseluruhan sistem dan menyediakan pengurusan sistematik QMS daripada perancangan dan pelaksanaan sehinggalah kepada semakan dan penambahbaikan.Jika standard PDCA dilaksanakan dalam sistem pengurusan kami, ia akan membantu Mingshi mencapai kepuasan pelanggan yang lebih baik dan, seterusnya, meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan Mingshi.

Melalui latihan, setiap kakitangan pengurusan belajar bersungguh-sungguh, semasa mesyuarat sentiasa bertanya soalan, berbincang, bersama-sama menyediakan kaedah dan langkah penambahbaikan.Latihan ini menjadikan semua orang mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang ISO9001:2015, dan juga meletakkan asas untuk penambahbaikan masa hadapan.Pada masa hadapan, kami akan komited untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan perkhidmatan yang lebih baik, dan kami juga amat percaya bahawa akan semakin ramai pelanggan berpendapat bahawa adalah betul untuk memilih Mingshi.

iso

Masa siaran: Mei-25-2022